اخبار

با سلام
احتراما تصویر نامه شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان به پیوست ارسال میگردد شایان ذکر است جلسه تکمیلی با شرکت تزرو یکشنبه 1397/10/16 در محل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تشکیل می شود.

(0) نظرات
با سلام 
احتراما شرح خدمات نسخه تحت وب نرم افزار Arcgeonet به پیوست ارسال می گردد . خواهشمند نکات اصلاحی مد نظر مربوط به هرشرکت تا تاریخ 1397/10/20 اعلام گردد.

با تشکر


شرح خدمات


(0) نظرات
برای دانلود نسخه جدید از لینک زیر استفاده نمایید

لینک دانلود

patch  شماره ی 28 تعییرات زیر را در پایگاه داده انجام می دهد :

-        پیمایش روی گراف را به گونه ای تصیح می کند که برای روتین تهیه ی خروجی فایل dle مناسب باشد .

-        ساختار جدول tbselection  راتصیح میکند .

-        در چهارجدول نوع سیم ، نوع خودنگهدار ، ن.ع کابل و نوع ترانسفورمر ستون کد خوش تعریف(WellKnownCod) را به گونه ای مقدار دهی میکند که اگر در خروجی فایل dle مورد استفاده قرار گیرد ، در محیط نرم افزار دیگسایلنت ، مفهوم و دارای معنا خواهد بود .

-        دو نقش ArcGeonet-Role-NetSwitching  و ArcGeonet-Role-UpdateUsersرا در پایگاه داده ایجاد میکند که اولی برای کاربر بهره برداری ( مخصوص کلیدزنی ) مناسب است و نقش دوم برای کاربران بروزرسان است که دسترسی کامل بروزرسانی را به انها میدهد و اگر کاربری دارای نقش dbo میباشد ، این نقش را از وی میگیرد و نقش نام برده شده را به وی میدهد .

-        نرم افزار ، روتین تهیه ی فایل dle تصیح و کارکردهای آن نیز افزوده شده است . (0) نظرات
Jan 30 2018, 8:23 AM
setup 961110
برای دانلود نسخه جدید از لینک زیر استفاده نمایید


شرح ست آپ تهیه شده در تاریخ 96/11/10

اشکال برطرف شده:

 ·در پی در خواست شرکت های محترم توزیع برای قراردادن توپولوژی کابل و خودنگهدار فشار متوسط در فایل خروجی dle ، این تغییرات اعمال شد اما اعمال همین تغییرات باعث ایجاد باگ در همین قسمت نرم افزار گردید به این شکل که در صورت اتصال دو هادی فشار متوسط به یکدیگر اگر هادی تغذیه کننده کابل یا خودنگهدار باشد آبجکت ساخته شده از آن NULL میگردد و در نتیجه نرم افزار بدون نمایش پیغام خطا از پروسه ی ساخت فایل بیرون می آید.به دلیل بدیهی بودن روتین ایجاد آبجکت ، این قسمت در فایل لاگ هم نوشته نمیشود و تشخیص آن از طریق فایل لاگ هم دشوار است . منشاء این خطا بی شک تغییر در روتین خروجی دیگسایلنت برای کابل و خودنگهدار فشار متوسط و یکسان کردن آن با روتین هم نام آنها در سیم فشار متوسط بوده است که با جدا کردن هر یک از این سه قسمت و استقلال روتین خروجی dle برای هر یک از این سه موجودیت ، خطا برطرف شده به نظر میرسد . خروجی dle برای فیدرهای بازار،یاقوت،بزرگمهر،مرمر،کویرتایر،,عقیق،بهشتی و ساقی در پایگاه داده ی بیرجند با موفقیت تهیه گردید.فیدر ساقی و بزرگمهر با موفقیت در نرم افزار digSilent بارگذاری شدند .

·یک اشکال دیگر نیز که در بارگذاری فیدر ساقی ملاحظه و برطرف گردید ، مشکل نام هادی های فشار متوسط(به ویژه کابل) است . چون نوع کابل در نام آن قرارداده شده است و نوع کابل در پایگاه های داده برای برخی دارای کاراکتر * است (برای نمونه 185*3) دیگسایلنت این کارارکتر را در نام المانهای خود نمیپذیرد که در کد نرم افزار ArcGeoNet3 در نام المان ها ، همه ی کاراکترهای * به x و همه ی کاراکترهای + به _ تبدیل میشوند و سپس در فایل dle نوشته میشوند (فقط برای 6 هادی سیم و کابلو خودنگهدار فشار ضعیف و متوسط) در ضمن اگر دو کاراکتر _ پی در پی در نام المان قرار گیرد به تنها یک کاراکتر _  تبدیل میشود .

 (0) نظرات
Jan 11 2018, 8:23 AM
new setup 961020
برای دانلود نسخه جدید از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود


شرح ست آپ تهیه شده در تاریخ 20/10/96
اشکالات برطرف شده 
(تصحیح فرم مشترکین برای نمایش همه ی مشترکین یک پلاک اشتراک (بیش از 25 مشترک
تصحیح فرم نمایش اطلاعات کنسول برای پایه هایی که بیش از یک کنسول دارند
تصحیح روش ذخیره کردن کنسول های یک پایه برای جلوگیری از رونویسی کنسول های تغییر نیافته
تصحیح گزارش جامع آماری چراغ و لامپ
تصحیح کلاس ترانسفورمر توزیع برای ویژگی "سیلیکا ژل" تا مقدار ندارد را هم بپذیرد 
موارد افزوده شده 
افزودن پست فوق توزیع به خروجی دیگسایلنت
افزودن ورتکس های میانی کابل و خودنگهدار فشار متوسط به ترمینال های دیگسایلنت
افزودن امکان تهیه ی خروجی دیگسایلنت از شبکه ی انتخاب شده به جای روش مبتنی بر فیدر
افزودن جدول آمار کلی لامپ به گزارش جامع آماری چراغ و لامپ


(0) نظرات
Jan 9 2018, 7:13 AM
نسخه جدید

جهت دانلود نسخه جدید بروی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

تغییرات نسخه جدید
خطاهای مربوط به نمایش اطلاعات کنسول های چندگانه ی یک پایه برطرف شد - 
خطاهای گزارش شده مربوط به خروجی دیگسایلنت برطرف شد - 
پست فوق توزیع به خروجی دیگسایلنت افزوده شد - 
گزارش لامپ چراغ از مجموعه ی گزارش های جامع شبکه تغییر داده شد - 


(0) نظرات
به : معاونت محترم برنامه ریزی و مهندسی- شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
از: شرکت فنی و مهندسی کارا رعد نیرو
موضوع : عقد قرارداد سرویس نقشه نرم افزار ArcGeoNet ورژن سوم
با سلام
 احتراماً، با توجه به نیاز مبرم شرکتهای توزیع در خصوص ارتباط بین نرم افزار ArcGeoNet ورژن سوم با سایر نرم افزارها در خصوص ارایه سرویس نقشه و با توجه به مذاکرات صورت پذیرفته با دبیر محترم زیر کمیته نرم افزار در زمینه تهیه شرح خدمات ، به پیوست شرح خدمات تهیه شده ارسال می گردد . مبلغ برآوردی این شرکت جهت انجام کار مبلغ نهصدو پنجاه میلیون ریال و زمان پیشنهادی شش ماه می باشد. خواهشمند است دستور ات لازم را صادر فرمایید.  
 با احترام  
سعید حسینی نوه
رییس هیئت مدیره
رونوشت:
- معاونت محترم مهندسی و نظارت – شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
- معاونت محترم برنامه ریزی و مهند سی- شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
- معاونت محترم برنامه ریزی و مهند سی- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
- معاونت محترم برنامه ریزی و مهند سی- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
- معاونت محترم برنامه ریزی و مهند سی- شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
شرح خدمات تهیه سرویس نقشه
ایجاد سرویس به صورت یک Web Page در محیط مرورگر که دارای توانایی های زیر باشد : 
1. گزینه ی انتخاب نمایش نقشه ی پایه برای نمونه ( Google Map) یا سرویس دیگری برای نقشه های پایه به شکل زیر :
- Online در صورتی که کاربر گزینه ی نمایش نقشه ی پایه به صورت Online را انتخاب کند و سرور دسترسی به اینترنت را داشته باشد .
- Off line در صورتی که کاربر گزینه ی نمایش نقشه ی پایه به صورت Off line را انتخاب کند و در اطلاعات پایه مسیر tile های Google Map و فرمت شناسایی( تبدیل مختصات جهانی (طول و عرض جغرافیایی) به X و Y مربوط به ….. و بالعکس ) را در نام فایل ها مشخص کند .
- عدم نمایش نقشه ی پایه 
2. استفاده کننده ی از این سرویس مجبور باشد به ازای هر Session از سرویس عمل Login را انجام دهد . 
3. در صورت انجام یک Login موفق ، دسترسی های استفاده کننده ی از وب سرویس به وسیله ی عضویت در نقش هایی (Role ) که در سطح پایگاه داده یا Application قابل تعریف است ، قابل کنترل باشد .
4. در صورت نمایش نقشه ی پایه یا نقشه ی شبکه در محیط مرورگر ابزاری در همین محیط فراهم باشد که از طریق آن و در تعامل کاربر – مرورگرمسافت میان دو نقطه و یا مساحت یک چندضلعی را به کاربر نمایش دهد در اینجا منظور از کاربر ، نرم افزار یا سیستم اطلاعاتی که این Web App/page را Launch میکند نیست بلکه نیروی انسانی است که مرورگر پیش چشم او نقشه ی شبکه یا نقشه ی پایه ( یا هر دو ) را نمایش میدهد و می تواند از طریق ماوس با آن نقشه در محیط مرورگر تعامل داشته باشد . ملاک اندازه گیری زوم نقشه پایه.
5. این Web Page/Web App باید دارای این امکان باشد که از طریق وارد کردن طول و عرض جغرافیایی یک نقطه در Query String آن آدرس صفحه آن نقطه را در وسط صفحه ی مرورگر بیاورد . همچنین در صورت ورود شناسه ی یکتای یک عارضه و کد نوع آن عارضه و یا نام از پیش تعریف شده ی لایه ی آن ، آن عارضه را اگر نقطه ای است در میان صفحه ی مرورگر بیاورد و اگر خطی است Vertex میانی آن را به میان مرورگر بیاورد . در همه ی این حالت ها عملکرد مرورگر همانند Panکردن با ماوس میباشد و Zoom نقشه تعییر نمیکند .
6. این سرویس باید دارای این امکان باشد که با گرفتن آرایه های از کد یا نام های از پیش تعریف شده ی لایه ها و نیز مختصات دو نقطه به عنوان گوشه ی پایین – چپ و گوشه ی بالا –راست ( با در نظر گرفتن گزینه ی انتخابی برای نقشه ی پایه ) و Zoom نقشه ی شبکه را شامل لایه هایی که در آرایه خواسته شده اند با عارضه هایی که در این Extent قرار میگیرد در Zoom مرود نظر مرورگر نمایش دهد . 
7. ابزار Zoom In/Out و Pan کردن را در محیط مرورگر برای تعامل کاربر ( نیروی انسانی ) با نقشه داشته باشد . 
در ارائه ی امکان بند 6 چنانچه پارامتر Zoom ، یک Extent وسیعتر را نسبت به Extent درخواستی شامل شده اولویت Zoom است و همان Extent تولید شده بر حسب پارامتر Zoom نمایش داده میشود و در صورت کوچکتر بودن Extent تولید شده برحسب پارامتر Zoom ، اولویت با Extent درخواست شده میان دو نقطه است و سرویس به طور خودکار Zoom کمتری را به کاربرد تا Extent درخواست شده نقشه تولید شده و توسط سرویس گنجانده شود . 
8. این سرویس دارای ابزاری است که با کلیک کردن روی صفحه ی مرورگر و یا ترسیم یک خط ( منظور Line است نه Poly line یا Line Striny ) و یا ترسیم یک چند ضلعی ، عارضه هایی را در لایه های Load شده در مرورگر که با عارضه ی ترسیم شده توسط کاربر ( و اگر تنها کلیک بود با دایره ای به مرکز نقطه که کلیک و شعاع تعیین شده در گزینه های سرویس ) ، تلاقی (Intersect) داشته باشند انتخاب کند و با رنگ تعیین شده در گزینه های سرویس برای عارضه های انتخاب شده ، ترسیم کند . برای عارضه های نقطه ای ، ترسیم حالت انتخاب شده به صورت ترسیم یک لایه با رنگ یاد شده و شعاع قابل تعیین در گزینه های سرویس برحسب پیکسل باشد .
9. این سرویس دارای ابزاری است دقیقاً شبیه آنچه در بند 8 توصیف شد که اطلاعات توصیفی عارضه های راکه با ترسیم کاربر Intersect دارند به تفکیک لایه به کاربر نمایش دهد . نمایش این اطلاعات توصیفی منطبق بر جدول های پایگاه داده نظیر دو لایه و یا ستون های برگردانده شده توسط یک Stored Procedure است که رکورد های جدول نظیر لایه را برمیگرداند .
10. این سرویس باید دارای امکان شبیه به بند 6 باشد با این توانایی که در صورت افزودن یک پارامتر دیگر به همین سرویس به صورت آرایه های از زوج مرتب های شناسه یکتا – کد لایه یا زوج مرتب شناسه ی یکتا – نام از پیش تعریف شده ی لایه ، همانند آنچه در بند 6 گفته شد عمل کند و همه ی عارضه هایی را که در Extent نمایش داده شده ی نقشه قرار می گیرند و در آرایه ی یاد شده قرار گرفته اند ، به صورت انتخاب شده نمایش دهد .
11. این سرویس باید دارای امکانی شبیه به بند 6 باشد با این که در صورت افزودن دو پارامتر به Query String آن ، همانند بند 6 همل کند . پارامتر نخست کد یا نام لایه باشد ( در صورت Lood بودن ) و پارامتر دوم یک Where Clase باشد که شرط جستجو در آن لایه می باشد . 
12. این سرویس به صورتی است که با وارد کردن پارامترهای لازم در Query String وب پیج ، یک پست توزیع برای انتخاب میکند و آن را به میان صفحه می آورد و جدولی از توصیف تابلوهای فشار ضعیف ( متوسط) آن نمایش می دهد . 
13. این سرویس با دادن جدولی از کد یا نام لایه ها و کد فیدر یا شناسه یکتای سر فیدر فشار متوسط ، تمام عارضه های روی فیدر را انتخاب کرده و عارضه های انتخاب شده را در Extent نقشه قرار میدهد عارضه های فیدر انهایی انتخاب میشوند که در لایه هایی قرار دارند که کد آنها در جدول یاد شده قرار دارد . 
14. این سرویس با دادن کد یا نام لایه ، فهرستی از توصیف عارضه های انتخاب شده در آن لایه را نمایش می دهد . 
15. سرویس یاد شده با وارد کردن شناسه یا کد خوش تعریف یک تابلو ، آن تابلو را انتخاب کرده و در Extent نقشه قرار می دهد و در ضمن فهرست کلید های داخل آن را نمایش می دهد . 
16. سرویس شناسه یکتا یا کد خوش تعریف یک پست فوق توزیع را که در Query String وب پیج دریافت کند ، در همان Zoom صفحه آن را به میان صفحه آورده و فهرستی از توصیف فیدرهای آن را نمایش دهد . 
17. سرویس 4 پارامتر زیر را میگیرد و بر اساس انها عمل می کند 
- جدولی از کد یا نام از پیش تعریف شده ی لایه ها 
- جدولی از نقاط به صورت زوج مرتب X و Y در دستگاه مختصات پایگاه داده 
- کدی مبنی بر اینکه نقاط جدول بند 2 یک Line String را تشکیل دهند و یا یک Polygon را 
- کد رابطه ی هندسی با Geometry پالس شده 
سپس در لایه های مختلف که کد آنها در جدول پارامتر نخست است ، عارضه هایی را که با نقطه – بافر ، خط – بافر و یا Polygon رابطه ی هندسی در آن صدق می کند ، انتخاب می کند . 
18. پس از صدا زدن هر سرویس که انتخاب عارضه ای در آن صورت گیرد ، باید پارامتر آن سرویس تعبیه کرد که آیا Zoom To Selected Feature باشد یا خیر .
19. سرویس به گونه ای عمل می کند که پس از کلیک کاربر روی صفحه مرورگر یا تعامل های دیگر کاربر – مرورگر – نقشه 
20. این سرویس دارای ابزاری است که با کمک آن کاربر با نقشه تعامل کند ، بتواند یک پایه را انتخاب کند و سپس با کلیک روی یک نقطه ، ( با بررسی شرط های لازم ) در آن نقطه یک پلاک اشتراک فشارضعیف ایجاد شود . پس از آن کاربر در همان صفحه یا یک پیج دیگر شماره اشتراک یک یا چند مشترک را به پلاک اشتراک بچسباند در صورت تکراری نبودن و سطح مقطع کابل سرویس را هم مشخص کند و در صورتی که امکان ایجاد عارضه ی کابل سرویس باشد میان پایه و پلاک اشتراک یک Line در لایه ی کابل فشار ضعیف ایجاد شود . در صورت وجود چند شبکه هوایی فشار ضعیف روی پایه ، در تعامل کاربر نقشه ، یکی از شبکه ها را انتخاب کند و اتصال کابل سرویس با همان شبکه ایجاد گردد .  


(0) نظرات

ردیف

مواردمورد نیاز

1

افزودن یک تب در تنظیمات برنامه جهت تغییر رنگ (انتخاب عوارض - نمایش انتخاب شده ها - GPS - علامت جهت جریان - علامت بی برقی)

2

امکان ذخیره تنظیمات رنگ ها به صورت فایل و ذخیره سازی محل ذخیره فایل و باز کردن اتوماتیک در صورت تغییر نکردن محل ذخیره سازی

3

افزودن ابزاری برای انتخاب انواع عوارض با نام در جستجو در لایه ها مانند فیدر متوسط یا ضعیف یا ... برای سرعت بخشیدن به انتخاب عواض در شبکه

4

تهیه گزارش پویا از عملکرد کاربران (Log) بصورت گزارش گیری با خروجی اکسل

5

امکان اضافه کردن انواع سرویس نقشه ها در نرم افزار بصورت انلان و افلاین

6

تکمیل گزارش ساز جهت انتخاب جدولهای چندگانه , برقراری ارتباط کلید های جدول ها و قابلیت اضافه کردن سطح و انتخاب مجموع در کل گزارش یا انتهای هر سطح . گزارش های آماده شده باید قابلیت ذخیره با نام را داشته باشند ( در ضمن در گزارشها باید اطلاعات مکانی هم اورده شود )

7

افزودن آرایش مثلثی و تخت به کابل های زمینی

8

افزودن لایه زنبوری به پایه

9

افزودن تقویت شده به فونداسیون

10

ایجاد امکان وارد کردن راک و اتریه به پایه روشنایی

11

افزودن لامپ فلورسنت نامشخص ( چراغهایی که لامپ ندارند )

12

ایجاد نوع مهار ( تیر به تیر و تیر به زمین )

13

منهول برق طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

14

مسیر کابل گذاری طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

15

امکان ثبت پروژکتور ایجاد گردد

16

وضعیت ظاهری پست زمینی : ساختمان - ساختمان کمپکت - کیوسکی معمولی - کیوسکی کمپکت - RMU - پدمانتد دفنی

17

نوع پست زمینی: توزیع (ترانسفورماتور) پاساژ

18

ایجاد عارضه تابلو کنتوری و تابلو دیماندی به صورت polygon که بتوان عارضه های ارت تایلو ، کلید کل تابلو و پلاک مشترک را در ان قرار داد . البته عارضه تابلو کنتوری دارای فیلد تعداد کنتورهای قابل نصب در تابلو نیز باشد .

19

افزودن فیلدهای شماره سریال و نام سرکابل زن یا مفصل بند به عارضه ای

20

افزودن فیلد نام ، به کلیدهای خاص

21

افزودن فیلد سازنده برقگیر

22

افزودن فیلد سازنده مقره

Web

1

اضافه شدن نسخه تحت وب نرم افزار با قابلیت انتخاب لایه ها و نمایش آنها با اکانتینگ مرتبط به نسخه دسکتاپ که قابلیت انتخاب موارد نمایش داده شده و نمایش اطلاعات توصیفی در محیطی مناسب را دارا باشد این نسخه باید responsive باشد

2

افزودن بخش اجرای گزارشات ذخیره شده از طریق نرم افزار در محیط تحت وب

3

ایجاد ابزاری برای اندازه گیری طول مساحت و مسیر در محیط تحت وب

4

امکان جستجوی فیدر - پست فوق توزیع ترانس مشترک مشترک (چه دیماندی و چه عادی در یک مرحله)

5

ایجاد بخشی برای باز کردن فایل های shape و tif هر منطقه روی نقشه برای مشخص نمودن مناطق

6

افزودن امکان پیمایش نقشه با وارد کردن X و Y نقطه مورد نظر با ( UTM و Lat,Long)

7

اضافه کردن symbole به عوارض نقطه ای موجود در نقشه مثل پست ها - کلید ها - رابط ها - پایه و...

8

خواندن اطلاعات مشترک از وب سرویس مشترکین در محیط تحت وب و ارائه گزارشی از مشخصات مشترک

9

افزودن امکانی جهت خواندن مختصات فعلی از سیستم GPS موجود در تبلت در صورت وجود

10

تغییر ساختار ظاهری محیط تحت وب و responsive نمودن آن برای استفاده در سایز های مختلف و استفاده در تبلت ها

11

قابلیت هماهنگ سازی و تغییر SRS نمایشی تحت وب برای سازگاری با نقشه آفلاین و مکان دریافتی از سنسور GPS و IP

12

افزودن بخش مدیریت کاربران و تایید کاربران قبل از فعال سازی توسط مدیر سیستم و امکان حذف و ویرایش کاربران برای مدیر

13

امکان اضافه کردن لایه های WMS بصورت ادرسی به سایت وب

14

امکان نمایش DataSet استاندارد با وب سرویس

15

تهیه خروجی digsilent شبکه فشار متوسط و ضعیف تحت وب

16

امکان نمایش نقاط مانور تحت وب با رنگ بندی مجزا فیدر های در آن

17

امکان اضافه کردن خروجی Shape و KML از لایه های موجود در نرم افزار تحت وب

18

انتخاب خودکار موارد انتخاب شده از لیست اطلاعات توصیفی لایه ها به صورت تکی یا گروهی برای نمایش عوارض به صورت عارضه های انتخاب شده که این مورد باعث میشود عوارضی که احتمالا از قبل در حالت انتخاب قرار داشته اند از حالت انتخاب خارج شده و عوارض مورد نظر به عنوان عوارض انتخاب شده در نظر گرفته شوند

19

قابلیت استفاده از مسیریابی جهت دسترسی به عارضه انتخاب شده

20

جستجوی فیدر و ترانس و مشترک به صورت مجزا و در دسترس برای افزایش سرعت کار

21

داشتن یک محیط مناسب جهت خروجی گزارش به پرینتر ، فایل اکسل

22

داشتن یک محیط جهت چاپ محدوده نمایش یا قسمت انتخاب شده با انتخاب ایکن ها که قابلیت انتخاب تنظیمات پیش فرض  جهت تغییر شکل اقلام شبکه موجود باشد در این نسخه کاربر میتوند انتخاب کند مقیاس نقشه چاپ شود یا خیر(1) نظرات

Web servis

1

 

ایجاد وب سرویسی برای نمایش نقشه در محیط مرورگر با مشخصات و ورودی ها و خروجی های ذیل:

 

3

قابلیت چک کردن سطح دسترسی

4

دارای ابزاری برای اندازه گیری مسافت یا سطح

5

دارای ابزاری برای رفتن به مختصات خاص یا جستجوی شماره اشتراک , نام ترانس و یا فیدر

6

داشتن ابزاری قابلیت اضافه کردن مشترک به لایه مشترکین

7

قابلیت انتخاب لایه های برای نمایش داده شدن یا عدم نمایش

 

8

قابلیت نمایش نقشه آنلاین یا آفلاین پس زمینه با فرمت استاندارد

9

قابلیت زوم و حرکت نقشه

10

قابلیت اضافه کردن حداقل 3 لایه محلی به صورت نقطه , خط یا پلیگون که به صورت Shapefile ذخیره شود

12

هنگام کلیک کردن بر روی نقاط در صورتی که نزدیک عارضه نقطه ای باشد Attribute آن عارضه به صورت Pop up نمایش داده میشود

13

ورودی وب سرویس :

دریافت لیست شماره اشتراک ها و لیستس از مختصات ها و یا لیستی از ObjectID ها به همراه نام لایه (نام جدول) جهت هایلایت کردن با رنگ قابل انتخاب یا نمایش در نقشه و همچنین انتخاب نوع خروجی (15)

این ورودی های می تواند یک لسیت ساده , یا فرمت Json یا Dataset مکانی باشد

14

خروجی وب سرویس مختصات ناحیه انتخاب شده و یا خروجی انتخاب شده در ورودی

15

انتخاب نوع خروجی به صورتی می باشد که یا مختصات x,y ناحیه کلیک می باشد یا تابع ای که همه یا قسمتی از اطلاعات توصیفی لایه یا لایه های خاص را برمیگرداند

16

وب سرویسی که لیست اطلاعات توصیفی تابلو های موجود در یک ترانس خاص را باز میگرداند

17

وب سرویسی که  لیستی از تمام کلید ها و ترانس های موجود بر روی یک فیدر را بدون هیچ شرطی باز میگرداند و با سرویس های موجود در قرار داد تفاوت دارد

18

وب سرویسی لیست اطلاعات توصیفی کلیدهای موجود در یک تابلو خاص را باز میگرداند

19

با دریافت نام و شناسه عارضه اطلاعات توصیفی آن را باز میگرداندو با سرویس ها موجود متفاوت است

20

دریافت وضعیت کلید از ورودی سرویس و نمایش نشانگرهای خطای موجود در منطقه بی برق شده بر روی سرویس نقشه GIS

21

وب سرویسی که یک شناسه پست فوق توزیع را به عنوان ورودی ارسال کرده و یک لیست از نام و نوع فیدر های خارج شده از آن پست را دریافت میکنیم

22

 وب سرویسی که در صورت وجود امکان انتخاب مسیر (مسیر یابی راه ها) اطلاعات خطوط در حاشیه تعیین شده این مسیر برگردانده شود(0) نظرات

ردیف

 

1

افزودن یک تب در تنظیمات برنامه جهت تغییر رنگ (انتخاب عوارض - نمایش انتخاب شده ها - GPS - علامت جهت جریان - علامت بی برقی)

2

امکان ذخیره تنظیمات رنگ ها به صورت فایل و ذخیره سازی محل ذخیره فایل و باز کردن اتوماتیک در صورت تغییر نکردن محل ذخیره سازی

3

افزودن ابزاری برای انتخاب انواع عوارض با نام در جستجو در لایه ها مانند فیدر متوسط یا ضعیف یا ... برای سرعت بخشیدن به انتخاب عواض در شبکه

4

تهیه گزارش پویا از عملکرد کاربران (Log) بصورت گزارش گیری با خروجی اکسل

5

امکان اضافه کردن انواع سرویس نقشه ها در نرم افزار بصورت انلان و افلاین

6

تکمیل گزارش ساز جهت انتخاب جدولهای چندگانه , برقراری ارتباط کلید های جدول ها و قابلیت اضافه کردن سطح و انتخاب مجموع در کل گزارش یا انتهای هر سطح . گزارش های آماده شده باید قابلیت ذخیره با نام را داشته باشند ( در ضمن در گزارشها باید اطلاعات مکانی هم اورده شود )

7

افزودن آرایش مثلثی و تخت به کابل های زمینی

8

افزودن لایه زنبوری به پایه

9

افزودن تقویت شده به فونداسیون

10

ایجاد امکان وارد کردن راک و اتریه به پایه روشنایی

11

افزودن لامپ فلورسنت نامشخص ( چراغهایی که لامپ ندارند )

12

ایجاد نوع مهار ( تیر به تیر و تیر به زمین )

13

محدوده شرکت برق منطقه ای طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

14

محدوده شرکت توزیع نیروی برق طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

15

محدوده امور توزیع نیروی برق طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

16

محدوده ناحیه توزیع نیروی برق طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

17

سرکابل فشار ضعیف ( کابلشو ) طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

18

کنتور تبادل انرژی طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

19

ترانسفورماتور ولتاژ برق طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

20

سیستم فرمان روشنایی طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

21

منهول برق طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

22

مسیر کابل گذاری طبق مدل مفهومی باید به صورت عارضه مکانی تعریف شود

23

امکان ثبت پروژکتور ایجاد گردد

24

به کنتور روشنایی شماره شناسایی - نوع کنتور ( دیجیتال / مکانیکی ) - شماره فابریک اضافه گردد

25

وضعیت ظاهری پست زمینی : ساختمان - ساختمان کمپکت - کیوسکی معمولی - کیوسکی کمپکت - RMU - پدمانتد دفنی

26

نوع پست زمینی: توزیع (ترانسفورماتور) پاساژ

27

اطلاعات توصیفی سرکابل و مفصل به تفکیک فاز: نام سرکابل زن / مفصل کدسرکابل زن / مفصل تاریخ اجرای سرکابل / مفصل نام سازنده سرکابل/ مفصل نام سازنده سرکابل / مفصل سایز سرکابل / مفصل شماره سریال سرکابل / مفصل نوع سرکابل حرارتی ، سرد ، چیقی

28

اطلاعات توصیفی کلی سرکابل و مفصل (سه فاز ) : آدرس محل سرکابل / مفصل - مشخصات کابل ( سطح ولتاژ ، جنس ، سطح مقطع ) - موقعیت سرکابل ( زمینی / هوایی ) - اتصال زمین ( دارد / ندارد ) - مقدار مقاومت اندازه گیری شده در صورت وجود مقاومت اتصال زمین

29

ایجاد عارضه تابلو کنتوری و تابلو دیماندی به صورت polygon که بتوان عارضه های ارت تایلو ، کلید کل تابلو و پلاک مشترک را در ان قرار داد . البته عارضه تابلو کنتوری دارای فیلد تعداد کنتورهای قابل نصب در تابلو نیز باشد .

30

افزودن فیلدهای شماره سریال و نام سرکابل زن یا مفصل بند به عارضه ای

31

افزودن فیلد نام ، به کلیدها ( کت اوت ، سکسیونر ، ... )

32

افزودن فیلد سازنده برقگیر

33

افزودن فیلد سازنده مقره

34

اضافه نمودن مقره پشت کات اوتی

Web

1

اضافه شدن نسخه تحت وب نرم افزار با قابلیت انتخاب لایه ها و نمایش آنها با اکانتینگ مرتبط به نسخه دسکتاپ که قابلیت انتخاب موارد نمایش داده شده و نمایش اطلاعات توصیفی در محیطی مناسب را دارا باشد

2

افزودن بخش اجرای گزارشات ذخیره شده از طریق نرم افزار در محیط تحت وب

3

ایجاد ابزاری برای اندازه گیری در محیط تحت وب

4

امکان جستجوی فیدر - پست فوق توزیع ترانس مشترک مشترک (چه دیماندی و چه عادی)

5

ایجاد بخشی برای باز کردن فایل های shape و tif هر منطقه روی نقشه برای مشخص نمودن مناطق

6

افزودن امکان پیمایش نقشه با وارد کردن X و Y نقطه مورد نظر با ( UTM و Lat,Long)

7

اضافه کردن symbole به عوارض نقطه ای موجود در نقشه مثل پست ها - کلید ها - رابط ها - پایه و...

8

خواندن اطلاعات مشترک از وب سرویس مشترکین در محیط تحت وب و ارائه گزارشی از مشخصات مشترک

9

افزودن امکانی جهت خواندن مختصات فعلی از سیستم GPS موجود در تبلت در صورت وجود

10

تغییر ساختار ظاهری محیط تحت وب و responsive نمودن آن برای استفاده در سایز های مختلف و استفاده در تبلت ها

11

قابلیت هماهنگ سازی و تغییر SRS نمایشی تحت وب برای سازگاری با نقشه آفلاین و مکان دریافتی از سنسور GPS و IP

12

افزودن بخش مدیریت کاربران و تایید کاربران قبل از فعال سازی توسط مدیر سیستم و امکان حذف و ویرایش کاربران برای مدیر

13

ایجاد امکانی جهت نمایش لیستی از x و y ها بر روی نقشه به صورت وب سرویس

14

امکان اضافه کردن لایه های WMS بصورت ادرسی به سایت وب

15

امکان نمایش DataSet استاندارد با وب سرویس

16

تهیه خروجی digsilent شبکه فشار متوسط و ضعیف تحت وب

17

امکان نمایش نقاط مانور تحت وب با رنگ بندی مجزا فیدر های در آن

18

امکان اضافه کردن خروجی Shape و KML از لایه های موجود در نرم افزار تحت وب

19

ایجاد سرویسی برای باز کردن نرم افزار WebGIS به صورت کامل به عنوان خروجی و دریافت لیست شماره اشتراک ها و لیستس از مختصات ها و یا لیستی از ObjectID ها به همراه نام لایه (نام جدول) و یا ارسال یک دیتا ست مکانی با فرمت استاندارد موارد ذکر شده به عنوان ورودی و نمایش آنها بر روی خروجی سرویس (نرم افزار WebGIS) این سیستم باید با توجه به رمز دسترسی قابلیت اضافه کردن مشترک در یک لایه سایه جداگانه بصورت شیپ فایل Local را داشته باشد علاوه بر این قابلیت ذ خیره حداقل سازی یک شیپ فایل Local جهت ذخیره دو نوع متغیر خط و نقطه را دارا می باشد

20

انتخاب خودکار موارد انتخاب شده از لیست اطلاعات توصیفی لایه ها به صورت تکی یا گروهی برای نمایش عوارض به صورت عارضه های انتخاب شده که این مورد باعث میشود عوارضی که احتمالا از قبل در حالت انتخاب قرار داشته اند از حالت انتخاب خارج شده و عوارض مورد نظر به عنوان عوارض انتخاب شده در نظر گرفته شوند

21

قابلیت استفاده از مسیریابی جهت دسترسی به عارضه انتخاب شده

22

جستجوی فیدر و ترانس و مشترک به صورت مجزا و در دسترس برای افزایش سرعت کار

23

داشتن یک محیط مناسب جهت خروجی گزارش به پرینتر ، فایل اکسل

24

داشتن یک محیط جهت چاپ محدوده نمایش یا قسمت انتخاب شده

Web servis

1

دریافت وضعیت کلید از ورودی سرویس و برگرداندن لیستی از از ترانس هایی که با این وضعیت کلید قطع میشنود (فقط داخل نرم افزار وب سرویس اجرا شود)

2

این سرویس لیستی از تمام کلید ها و ترانس های موجود بر روی یک فیدر را بدون هیچ شرطی باز میگرداند و با سرویس های موجود در قرار داد تفاوت دارد

3

لیست اطلاعات توصیفی کلیدهای موجود در یک تابلو خاص را باز میگرداند

4

با دریافت نام و شناسه عارضه اطلاعات توصیفی آن را باز میگرداندو با سرویس ها موجود متفاوت است

5

دریافت وضعیت کلید از ورودی سرویس و نمایش نشانگرهای خطای موجود در منطقه بی برق شده بر روی سرویس نقشه GIS

6

در سرویس نقشه GIS هنگام کلیک کردن بر روی نقاط در صورتی که نزدیک عارضه نقطه ای باشد Attribute آن عارضه را به صورت Pop up نمایش داده میشود

7

یک شناسه پست فوق توزیع را به عنوان ورودی ارسال کرده و یک لیست از نام و نوع فیدر های خارج شده از آن پست را دریافت میکنیم

8

پس از صدا زدن این سرویس لیستی از اطلاعات توصیفی تمام پست های فوق توزیع موجود در GIS به درخواست کننده ارسال میشود

9

ایجاد سرویسی جهت HighLight کردن خطوط بی برق شده در سرویس نقشه GIS با دریافت کد، نام و وضعیت یک کلید

10

لیست اطلاعات توصیفی تابلو های موجود در یک ترانس خاص را باز میگرداند

11

در صورت وجود امکان انتخاب مسیر (مسیر یابی راه ها) اطلاعات خطوط در حاشیه تعیین شده این مسیر برگردانده شود

12

نوشتن یک سرویس که از ورودی یک لیست شماره اشتراک به همراه مختصات دریافت کند و بعد از محاسبه فاصله مختصات تا مکان شماره اشتراک یک لیست از شماره اشتراک و فاصله را بازگرداند(2) نظرات