مشاهده اعلامیه

Jan 1 2019, 10:54 AM | پرینت
پی گیری وب سرویس های 121
با سلام
احتراما تصویر نامه شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان به پیوست ارسال میگردد شایان ذکر است جلسه تکمیلی با شرکت تزرو یکشنبه 1397/10/16 در محل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تشکیل می شود.هیچ نظری برای این اعلامیه ثبت نشده است.